Teamhunts Gemert
© 2023 Teamhunts Gemert Privacy verklaring

Privacy verklaring

1. Inleiding
1.2 Dit document, “Het privacybeleid”, beschrijft hoe wij persoonsgegevens van je verzamelen, verwerken en opslaan. Dat wil zeggen: informatie over jou die persoonlijk identificeerbaar is, zoals je naam, geboortedatum of e-mailadres. In dit beleid wordt naar dergelijke informatie verwezen met “Persoonsgegevens” of “gegevens”. De Privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de Algemene Voorwaarden van de website.
1.3 Door de toegang tot en/of het gebruik van onze Activiteiten ga je ermee akkoord dat wij jouw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, opslaan en delen op de wijze zoals vermeld in de Privacyverklaring. Als je bedenkingen hebt over het verstrekken van gegevens aan ons of het gebruik daarvan op enige wijze die in deze Privacyverklaring is toegestaan, verzoeken we je geen gebruik te maken van onze Activiteiten. Zoals aangegeven in de gebruiksvoorwaarden met betrekking tot onze Activiteiten, moet je ten minste 13 jaar oud zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van onze Activiteiten. Indien je tussen de 13 en 18 jaar oud bent, dient je ouder of verzorger deze Privacyverklaring te hebben gelezen en ermee te hebben ingestemd, en er geen bezwaar tegen maakt dat je toegang zoekt tot en gebruik maakt van onze Activiteiten.

2. Over ons
2.1 Wij zijn een bedrijf genaamd Teamhunts. We zijn gevestigd in Handel, Nederland met KVK-nummer 73645486 (Fonken Marketing & Events). Ter promotie van onze activiteit The Scavenger Hunt organiseren we de actie De Geldkoffer.

3. Gegevens die wij over je verzamelen en de wijze waarop wij de gegevens verzamelen
3.1 Wij kunnen de volgende gegevens over jou verzamelen en verwerken:
• gegevens die je aan ons verstrekt bij het invullen van het registratieformulier;
• Teamhunts analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
• wanneer je contact met ons opneemt of reageert op berichten en mededelingen die wij je zenden, kunnen wij die correspondentie bewaren, en
• je interacties met ons op onze sociale mediakanalen.

4. Hoe gebruiken wij je persoonsgegevens?
4.1 Je gaat ermee akkoord dat wij (of een leverancier of een bedrijf uit onze groep die namens ons en uitsluitend volgens onze aanwijzingen optreedt) je persoonsgegevens mogen gebruiken voor de volgende doeleinden:
I. Bent je een online bezoeker van één van de websites?
Als je één van onze websites bezoekt verstrek je gegevens aan Teamhunts zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van Teamhunts. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die je gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst. Daarnaast worden voor zover deze aan Teamhunts worden doorgegeven ook locatiegegevens afkomstig van je mobiele apparaat of gegevens afgeleid van je IP-adres gebruikt. De bewaartermijn van de online gegevens bedraagt zes maanden.
II. Neemt je deel aan wedstrijden en/of spellen georganiseerd door Teamhunts?
De door jou verstrekte gegevens aan Teamhunts zijn noodzakelijk om de wedstrijd en/of het spel uit te kunnen voeren. Daarnaast gebruikt Teamhunts de gegevens om eventuele winnaars een prijs te kunnen (laten) uitreiken. De gegevens van de deelnemers die niet winnen worden één jaar na de laatste gebruik name bewaard. Dit houdt in dat de gegevens worden bewaard tot en met een nieuwe editie van het betreffende spel. Mocht de deelnemer dan geen gebruik maken van het spel, worden de gegevens verwijderd. Maakt de deelnemer opnieuw gebruik van het spel, wordt de termijn met één jaar verlengd. Teamhunts moet jouw gegevens zeven jaar bewaren om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, indien je een prijswinnaar bent.
III. Bent je een adverteerder of een zakelijke relatie bij of van Teamhunts?
Teamhunts gebruikt de door jou verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomsten en om je de overeengekomen diensten, producten en informatie te leveren. Teamhunts gebruikt jouw gegevens daarnaast voor direct marketingdoeleinden zodat aan jou soortgelijke aanbiedingen kunnen worden gedaan. Jouw gegevens worden tot maximaal zeven jaar bewaard na afloop van de overeenkomst.
IV. Solliciteer je bij Teamhunts?
Teamhunts gebruikt jouw gegevens voor de afhandeling van je sollicitatie. Onder andere de volgende gegevens worden verwerkt: voornaam, achternaam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, opleidingsniveau, beschikbaarheid, cv en motivatie. De door jou aan Teamhunts verstrekte gegevens inclusief cv en motivatie worden door Teamhunts bewaard gedurende een periode van maximaal vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure. Indien je daar toestemming voor heeft gegeven worden jouw gegevens pas na één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure verwijderd. Treed je in dienst bij Teamhunts, dan worden jouw gegevens onderdeel van het personeelsdossier.
V. Koop je een product (activiteit) via de webshop van Teamhunts?
Teamhunts gebruikt de door jou verstrekte gegevens om uitvoering te geven aan de met jou gesloten overeenkomst en om jou de overeengekomen diensten en informatie te leveren. Jouw gegevens worden tot maximaal twee jaar na je laatste aankoop bewaard.

5. Delen wij je persoonsgegevens met derden?
5.1 Wij zullen alleen gegevens met derden (bijvoorbeeld bedrijven in onze groep of leveranciers) delen:
• met jouw toestemming (met inbegrip van de wijze zoals vermeld in deze Privacyverklaring);
• zoals redelijkerwijs nodig is om de Activiteiten aan je te leveren (bijvoorbeeld door het verstrekken van je persoonsgegevens aan leveranciers die wij inzetten om de Activiteiten te leveren of om met je te communiceren);
• wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van je aanwijzingen (bijvoorbeeld, om een betalingsinstructie te kunnen verwerken, moeten wij je persoonsgegevens aan onze betalingsverwerkers verstrekken);
• wanneer je gegevens anoniem en geaggregeerd zijn, wat betekent dat je aan de hand van deze gegevens niet persoonlijk kunt worden geïdentificeerd;
• wanneer je informatie verstrekt in het kader van een wedstrijd of anderszins communiceert met onze sociale mediakanalen (bijvoorbeeld door een beoordeling te geven van een van onze Activiteiten), kunnen wij de door jou ingezonden gegevens, samen met je naam, publiceren op onze website en op sociale mediakanalen;
• zoals wij redelijkerwijze menen dat dit wordt toegestaan door wet- en regelgeving;
• om te voldoen aan enige wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden en/of andere overeenkomsten met jou af te dwingen of toe te passen, of om de rechten, eigendommen of veiligheid van De Geldkoffer, onze gebruikers of anderen te beschermen, en/of
• wanneer er sprake is van een verkoop van activa van De Geldkoffer, of van een bedrijfsreorganisatie, of als resultaat van een wijziging van de zeggenschap over De Geldkoffer of één van de bedrijven van zijn groep, of ter voorbereiding van een van deze gebeurtenissen. Een derde partij aan wie Teamhunts de activa van De Geldkoffer verkoopt, zal het recht verkrijgen om op de wijze zoals vermeld in deze Privacyverklaring gebruik te blijven maken van de persoonsgegevens en andere gegevens die je ons verstrekt. Behalve onder deze omstandigheden, verkopen of verhuren wij je gegevens niet aan derden.

6. Hoelang bewaren wij je gegevens?
6.1 Wij bewaren je persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of om je te voorzien van onze Activiteiten. Wij kunnen je persoonsgegevens bewaren nadat je enig account bij ons hebt beëindigd of nadat wij geen Activiteiten meer aan je leveren, wanneer het bewaren van je persoonsgegevens redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en aan de wettelijke vereisten, om geschillen tussen leden op te lossen, om fraude, bedrog of misbruik te voorkomen, of om deze Privacyverklaring of een andere overeenkomst tussen ons en een gebruiker af te dwingen. Zodra jouw persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld of om jouw toegang te voorzien van onze Activiteiten, zullen wij jouw persoonsgegevens ontsluiten van onze database.

7. Hoe beschermen wij je persoonsgegevens
7.1 De veiligheid van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij treffen de nodige technische en fysieke maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of ongeoorloofde vernietiging of verlies, vervalsing, onbevoegde verspreiding of toegang, onbevoegd gebruik en enige andere vorm van onwettige verwerking van de gegevens die in ons bezit zijn. We gebruiken dezelfde technieken voor het beschermen van je Persoonsgegevens als andere vergelijkbare spelontwikkelaars. Maar omdat het internet geen volledig veilige omgeving is, kunnen wij niet garanderen dat er tot de gegevens die je via onze Spellen verstuurt geen toegang zal worden gezocht en dat deze niet zullen worden bekendgemaakt, gewijzigd of vernietigd via een inbreuk op enige van onze beveiligingsmaatregelen.

8. Links vanuit onze Activiteiten
8.1 Onze Activiteiten kunnen links bevatten naar websites van derden. Je begrijpt dat wanneer je op deze links klikt, het de Privacyverklaring van de desbetreffende derde partij van toepassing is op de gegevens die je daarna verstrekt, en niet ons de Privacyverklaring. Hoewel wij ernaar streven alleen naar betrouwbare websites te linken, neemt De Geldkoffer geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, veiligheid of beveiliging van websites van derden.

9. Je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens
9.1 Je hebt het recht op inzage van jouw gegevens. Met andere woorden, je kan een kopie opvragen van de gegevens die wij over je bijhouden. Wanneer je een kopie van jouw persoonsgegevens wilt hebben, kun je per account contact met ons opnemen via info@teamhunts.nl; wij mogen hiervoor een maximale vergoeding vragen van €22,50.
9.2 Wij willen er zeker van zijn dat je persoonsgegevens juist en actueel zijn. Je kan al deze informatie zelf aanpassen door in te loggen op onze Website en je profiel bij te werken.
9.3 Mochten er feitelijke onjuistheden in de door jou opgevraagde persoonsgegevens staan, die niet door jou zelf aangepast kunnen worden op de website, kan De Geldkoffer deze voor jou aanpassen. Wanneer hier sprake van is, worden de kosten van recht op inzage nietig verklaard.
9.4 Gegevens die je via onze Activiteiten op enig sociaal netwerk of extern platform bekend maakt, kunnen niet door ons worden gewijzigd of verwijderd wanneer deze worden beheerd door dat sociale netwerk of externe platform. Bovendien kunnen wij wanneer een derde partij gegevens kopieert die je via onze Activiteiten ter beschikking hebt gesteld (bijvoorbeeld een van je vrienden op een sociaal netwerk dat mag communiceren met je account) die gegevens mogelijk niet wijzigen of verwijderen omdat die gegevens niet door ons worden beheerd.
9.5 Je hebt het recht om ons te vragen je persoonsgegevens niet te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wanneer je je marketingvoorkeuren wilt wijzigen of wanneer je je hiervoor wilt afmelden, kun je contact met ons opnemen via info@teamhunts.nl.

10. Inbreuk op de Gebruikersvoorwaarden
10.1 Je begrijpt dat bij misbruik van ons platform, of wanneer je ongewenst gedrag vertoont, De Geldkoffer jouw persoonsgegevens kan gebruiken om jouw toegang tot ons platform (tijdelijk) te blokkeren.

11. Contact opnemen
11.1 Wanneer je meer wilt weten over hoe je persoonsgegevens worden gebruikt, kun contact met ons opnemen via info@teamhunts.nl.

12. Klachten
12.1 Wij hopen dat je geen klachten hebt over ons of onze Activiteiten. Wanneer je niet tevreden bent over ons gebruik van je persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen via info@teamhunts.nl. Wanneer er zich problemen voordoen, heb je bovendien het recht om een klacht in te dienen bij je plaatselijke autoriteit op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

13. Juridische zaken
13.1 Indien een rechtbank of een andere bevoegde instantie vaststelt dat een van de gebruiksvoorwaarden van deze Privacyverklaring ongeldig of niet-afdwingbaar is, blijven de andere gebruiksvoorwaarden van deze Privacyverklaring onverkort van kracht.
13.2 Op deze Privacyverklaring en de interpretatie daarvan is de wetgeving van Nederland van toepassing. Elk geschil in verband met dezePrivacyverklaring zal worden onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank in Nederland.
13.3 Wij innoveren voortdurend en zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om ons spel te verbeteren. Wij kunnen daarom deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen aan die verbeteringen of aan andere wijzigingen in onze activiteiten. We zullen proberen je op de hoogte te stellen van alle belangrijke wijzigingen in deze Privacyverklaring die jou naar onze mening op significante wijze kunnen benadelen. Wanneer je bezwaar hebt tegen enige wijziging, moet je onmiddellijk stoppen met het gebruik van onze Activiteiten en je account bij ons beëindigen.

© 2023 101Media